Merhaba,

Hızla gelişen ve değişen dünyamızda piyasa şartları da aynı hızla gelişmekte ve değişmektedir. Habere ulaşma yöntemlerinin teknolojinin katkısıyla değişmesi, okur profili ve satınalma alışkanlıkları bu değişimlere paralel olarak sektörümüze de yön vermektedir.

Özellikle son yıllarda teknolojik gelişmeler nedeniyle gazete ve dergi pazarında önemli bir daralma söz konusudur. Bu durum sektörümüzü klasik satış pazarlama yöntemlerinin dışında, yeni satış yöntemleri arayışına itmektedir. Yeni satış kanallarının oluşturulması yanı sıra yüksek dağıtım maliyetlerine rağmen abonelik ve benzeri yöntemlerle mevcut okur sayısının korunmaya çalışılması bu arayışların başında gelmektedir.

Tüm bu olumsuzluklara rağmen şirketimiz verdiği hizmet kalitesini sürekli yüksek tutmayı hedeflemiştir. 2004 yılı içinde başvurduğu ISO 9001:2000 belgesini alarak, verdiği kaliteli hizmeti tescil ettirmiştir. 2010 yılında da ISO 9001:2008 versiyonu için yeniden belgelendirme denetiminden başarıyla geçerek kalite belgesini yenilemiştir. 2017 yılı içerisinde de ; risk bazlı düşünce yöntemine dayalı, uzun vadeli müşteri tatmininin güvence altına alınmasıyla, sürekli gelişimin sağlanmasını hedefleyen ISO 9001:2015 revizyon geçiş denetimini başarıyla tamamlamış bulunmaktayız. 

Saygılarımla,

İsmail ALBAYRAK